BARKWIST s.r.o.

Naše firma daruje z každého
prodaného kilogramu hydroizolace jednu
korunu na pomoc dětem v
nepříznivé životní situaci.
Podívejte se na web Diecézní charita Litoměřice.