BARKWIST s.r.o.

Hydroizolace odtokových žlabů 

Hydroizolace odtokových žlabů 

Místo: Ústí nad Labem

Projekt : Hydroizolace odtokových žlabů 

Použitá skladba hydroizolace: Hypertectum Micro primer. Ošětření detailů a prasklin Hypertectum type bitu. Hydroizolace Hypertectum RC.