BARKWIST s.r.o.

Hydroizolace střechy bytového domu Jana Želivského

Hydroizolace střechy bytového domu Jana Želivského

Investor: -/-

Místo: Praha 3

Projekt a použitý materiál:  Silná degradace stávajících asfaltových pásů. Dlouhodobé zatékání. Bylo řešeno odstraněním nejvíce poškozených části hydroizolace a následným překrytím  celé plochy hydroizolací SuperTectum®.. Rovněž bylo ošetřeno oplechování nacházející se na střeše materiálem SuperTectum®.