BARKWIST s.r.o.

Hydroizolace střechy Nový Bor

Hydroizolace střechy Nový Bor

Hydroizolace střechy pomocí materiálů SuperTectum®

Investor: -/-

Místo: Nový Bor

Projekt a použitý materiál: Zatékání do domu bylo vyřešeno demontáží několika vrstev asfaltových pásů a použití materiálů SuperTectum®. Jako základní nátěr byl použitý SuperTectum PU Primer, na rohy, spáry praskliny a jiné Detaily použitý SuperTectum Flex PU a SuperTectum Repair, a jako membrána SuperTectum FC.