BARKWIST s.r.o.

Hydroizolace střechy obchodního centra Letňany

Hydroizolace střechy obchodního centra Letňany

Místo: Praha 9

Projekt a použitý materiál: Zatékání do vnitřních prostorů, blíže nespecifikovanými poškozeními. Na několika místech poškozená pochozí plocha. Ošetření plochy nad zasaženým místem ve velkém rozsahu. Ošetření spojů PVC folie a všech prostupů.  Oprava poškozených chodníčků. Kompletní překrytí plochy novou hydroizolací.