BARKWIST s.r.o.

Hydroizolace základů bytového domu

Hydroizolace základů bytového domu

Hydroizolace vertikálních ploch.

Investor: -/-

Místo: Slaný

Projekt a použitý materiál: Hydroizolace vertikálních ploch spodní stavby na bytovém domě.

Naše firma daruje z každého
prodaného kilogramu hydroizolace jednu
korunu na pomoc dětem v
nepříznivé životní situaci.
Podívejte se na web Diecézní charita Litoměřice.