BARKWIST s.r.o.

Hydroizolace základů rodinného domu

Hydroizolace základů rodinného domu

Hydroizolace vertikálních ploch.

Investor: -/-

Místo: Sezemice

Projekt a použitý materiál: Hydroizolace vertikálních ploch spodní stavby na rodném domě. Z důvodu nedostatečné soudržnosti původně použitých asfaltových pásu, dle projektu stavby, s podkladem, se investor rozhodl pro použití materiálů SuperTectum®.

Naše firma daruje z každého
prodaného kilogramu hydroizolace jednu
korunu na pomoc dětem v
nepříznivé životní situaci.
Podívejte se na web Diecézní charita Litoměřice.