BARKWIST s.r.o.

Hydroizolace základů ZUŠ Most

Hydroizolace základů ZUŠ Most

Hydroizolace základů pomocí materiálů SuperTectum®

Investor: -/-

Místo: Most

Projekt a použitý materiál: Provlhnutí zdi v 1.PP, nutné odkopání a vytvoření drenážní vrstvy. Jako základní nátěr byl použitý SuperTectum Aqua NG, na detaily a spoje SuperTectum Flex PU a následně SuperTectum Repair, jako membrána SuperTectum WFlex TX.

Naše firma daruje z každého
prodaného kilogramu hydroizolace jednu
korunu na pomoc dětem v
nepříznivé životní situaci.
Podívejte se na web Diecézní charita Litoměřice.