BARKWIST s.r.o.

Termoizolace historické budovy Ratibořice

Termoizolace historické budovy Ratibořice

Termoizolace historické budovy za použití materiálu Aero-Therm®

Investor: Herecké muzeum Viktorka

Místo: Ratibořice

Projekt a použitý materiál: Chybějících 30% tepelné energie v projektování vytápění podlahovým topením vyřešila aplikace termoizolace Aero-Therm® na obvodové stěny a strop pod střechou. Bez jakéhokoliv zásahu do topné soustavy byla teplota v objektu po dvou dnech o 2-3°C vyšší.