BARKWIST s.r.o.

Termoizolace průmyslového vulkanizačního lisu

Termoizolace průmyslového vulkanizačního lisu

Termoizolace v průmyslu za použití materiálu Aero-Therm® Industry

Investor: RUBENA a.s. Náchod

Místo: Náchod

Projekt a použitý materiál: Snížit povrchovou teplotu a tepelné ztráty, a tak dosáhnout úspory elektrické energie. Aplikace termoaktivní stěrky Aero-Therm® Industry