BARKWIST s.r.o.

Termoizolace stropu sklepa Lom

Termoizolace stropu sklepa Lom

Termoizolace stropu za použití materiálů Aero-Therm®

Investor: SV

Místo: Lom – Loučná

Projekt a použitý materiál: Pocit chladu od podlahy v 1.np stavby vyřešila termoizolace stropu ve sklepě. Aero-Therm® Penetrace jako přechodový adhézní můstek a stříkání dvou vrstev termoizolační aerogelové stěrky Aero-Therm®.